Huurrecht regelt de rechten en plichten van huurders en verhuurders

Het huurrecht is van toepassing op alle soorten huurovereenkomsten, zoals de huurovereenkomst voor een woonhuis, bedrijfsruimte of een auto. De regels van het huurrecht zijn opgenomen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en ze zijn onderverdeeld in de huur van roerende zaken, woonruimte, middenstandsbedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte.

Hierdoor is het huurrecht een breed en tegelijkertijd heel duidelijk gekaderd rechtsgebied, waarbij het van essentieel belang is dat het juiste huurregime wordt toegepast. De regels met betrekking tot de huur van een kantoorruimte zijn bijvoorbeeld anders dan de huur van een middenstandsbedrijfsruimte. En de huur van een (zelfstandige of afhankelijke) woning kent andere wettelijke regels dan de huur van een auto of een fiets. Onze advocaten weten precies binnen welk regime uw huurrecht-kwestie valt en ze helpen u graag verder.

Ruime ervaring met alle aspecten van het huurrecht

Het komt geregeld voor dat een huurder na het beëindigen van een huurovereenkomst niet vrijwillig vertrekt. En een verhuurder mag, zelfs als de huurovereenkomst is geëindigd, niet zomaar tot ontruiming overgaan. Hiervoor is tussenkomst van een rechter noodzakelijk. In dit geval zal een ontruimingsprocedure in kort geding moeten worden opgestart.

In de praktijk zien wij ook regelmatig dat huurders de huur(betalingen) opschorten omdat zij onenigheid hebben met de verhuurder. Een huurder zet dit in als pressiemiddel, maar zo’n besluit kan grote gevolgen hebben en zelfs leiden tot een rechtsgeldige ontbinding van de huurovereenkomst. Laat u in een dergelijk geval dus vroegtijdig adviseren, dat voorkomt heel veel gedoe.

 

Van woningcorporaties en leasebedrijven tot individuele (ver)huurders

We behartigen de belangen van woningcorporaties en leasebedrijven, maar ook van individuele verhuurders en huurders. Dat betekent dat we ervaring hebben met alle aspecten van het huurrecht. Denk hierbij aan het buitengerechtelijk beëindigen van de huurovereenkomst, ontbindings- en of ontruimingsprocedures (al dan niet in kort geding), verlaging van de huurprijs, servicekosten en onderhoud, huurachterstand en allerlei andere kwesties die te maken hebben met het huurrecht.

 

Direct vrijblijvend advies

Als u vragen heeft over een huurkwestie, bel of mail ons dan gerust. We staan u graag te woord en samen met u kijken we gelijk wat voor u de meest handige vervolgstap is.

 

telefoonnummer:       0513 – 820 820

e-mailadres:               info@ariebrinkadvocaten.nl