Contractenrecht regelt de wettelijke bepalingen in contracten en algemene voorwaarden

Als twee partijen een overeenkomst aangaan, dan valt dit onder het contractenrecht of verbintenissenrecht. Deze specifieke tak van recht is geregeld in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Bij de meeste contracten is de inhoud voor een (groot) deel wettelijk geregeld. Dit zijn de zogenaamde ‘benoemde contracten’. De inhoud ervan is vastgelegd in het BW en andere wetgeving en er is niet zoveel ruimte voor eigen inbreng; benoemde overeenkomsten zijn veelal van regelend (aanvullend) recht en voor een klein deel dwingend.

Dat is anders bij de ‘onbenoemde contracten’. Het Burgerlijk Wetboek en andere wetgeving bevat wel algemene bepalingen die van toepassing zijn op deze overeenkomsten. Uiteraard is een dergelijk contract alleen geldig als u er geen afspraken in opneemt die in strijd zijn met de wet, openbare orde en goede zeden.

Onze contractenrechtadvocaat zorgt dat uw contract waterdicht is

Maar weet u precies welke afspraken wel en niet in strijd zijn met de wet, de openbare orde en goede zeden? Waaraan ze moeten voldoen om rechtsgeldig te zijn? En wat er gebeurt als u of de andere partij het contract niet naleeft? Onze contractenrechtadvocaat is op de hoogte van alle ins en outs en adviseert u hier graag over.

Neemt u ons Zakelijk Juridisch Dienstenpakket af? Dan heeft u sowieso jaarlijks recht op de screening van vier contracten én uw algemene voorwaarden (of die van uw opdrachtgever of leverancier).

Een goed opgesteld contract voorkomt discussies en onenigheid

IT-contracten, huurcontracten, arbeidscontracten, distributieovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht; we stellen ze voor u op, of we checken ze aan de hand van actuele wet- en regelgeving. Want vergeet niet dat wetten en regels in de loop der jaren kunnen wijzigen en dat de ‘houdbaarheidsdatum’ van uw overeenkomst daardoor verlopen kan zijn. En een contract met onjuiste of achterhaalde bepalingen, daar heeft u niets aan. Sterker nog, als u aansprakelijk wordt gesteld, dan kan dat grote gevolgen hebben.

Sta sterk met goed geformuleerde algemene voorwaarden

Bij de algemene voorwaarden gaat het nogal eens mis. Inhoudelijk, omdat er bepalingen in zijn opgenomen die op grond van de wet onredelijk bezwarend zijn en dus in de desbetreffende bewoordingen geen stand zullen houden, of qua terhandstelling. Veel algemene voorwaarden worden namelijk niet op tijd overhandigd aan de opdrachtgever, maar pas nadat er overeenkomst is bereikt over de opdracht, of op het moment dat de factuur wordt verstuurd. En dat is veel te laat!

Direct vrijblijvend advies

Als u vragen heeft over uw contract(en) of algemene voorwaarden, bel of mail ons dan gerust. We staan u graag te woord en samen met u kijken we gelijk wat voor u de meest handige vervolgstap is.

telefoonnummer:       0513 – 820 820 – vraag naar onze contractenrechtadvocaat Jan Bos

e-mailadres:               info@ariebrinkadvocaten.nl