Bouwrecht regelt en waarborgt bouwprocessen

Het bouwrecht bestaat uit wetten en regels die bouwprocessen waarborgen en in goede banen leiden. Dat is nodig, want een bouwproces is een mooi, maar complex proces. Voor alle partijen is het belangrijk dat de te maken afspraken zorgvuldig, volledig en duidelijk op papier komen te staan. Onder het mom ‘een goed begin is het halve werk’ kijken wij graag in de aanloopfase van het proces met u mee. Wij wijzen u vanaf het eerste moment op de mogelijkheden, maar ook op de eventuele valkuilen en risico’s.

Onze bouwrechtadvocaat adviseert u graag bij iedere stap van het proces, bijvoorbeeld over de totstandkoming van (complexe) overeenkomsten, (her)ontwikkeling en bouwgeschillen. Dat doen we voor aannemers, private opdrachtgevers, projectontwikkelaars, architecten en constructeurs.

Wat is er in het bouwrecht geregeld over meer- en minderwerk?

Wat regelmatig leidt tot een (juridische) discussie is het meer- en minderwerk. Het gaat dan meestal over de vraag of het echt meerwerk is ten opzichte van de gegeven opdracht en/of over de vraag of de opdrachtgever wel op de juiste manier is ingelicht over de prijsverhoging.

Ook minderwerk kan een discussiepunt zijn. Opdrachtgevers gaan er vaak vanuit dat ze recht hebben op vermindering van de aanneemsom, als er bepaalde werkzaamheden niet zijn uitgevoerd. Dat is echter een verkeerde aanname. Daar komt bij dat minderwerk niet expliciet geregeld is in het Burgerlijk Wetboek. In dit kader is het dus extra belangrijk om vóóraf afspraken te maken en vast te leggen.

De oplevering van een project: wij helpen u om het goed te regelen

Bij de oplevering van een project ontstaan eveneens vaak vragen: wie bepaalt wanneer de oplevering plaatsvindt? Onder welke voorwaarden en op welke termijn? Hoe gaan we om met bij de oplevering geconstateerde gebreken en binnen welke tijd moeten die worden hersteld?

Op het moment dat deze en andere kwesties van tevoren zijn besproken en vastgelegd, is de kans op conflicten een stuk kleiner.

Een heldere bouwovereenkomst voorkomt problemen

De aannemer en opdrachtgever kunnen een hoop problemen voorkomen als ze hierover een heldere overeenkomst opstellen. In deze overeenkomst staan de afspraken die gemaakt zijn tussen de beide partijen. Uiteraard moeten de regels die op het bouwrecht van toepassing zijn hierin zijn meegenomen, anders heeft het weinig juridische waarde. Wij beoordelen deze overeenkomst graag voor u.

In een bouwovereenkomst kunt u onder meer de volgende zaken opnemen:

  • betalingstermijnen & prijs
  • aflevertijd
  • boetebeding en zekerheidstelling (bankgarantie)
  • grondverwerving
  • aannemingsovereenkomsten
  • aansprakelijkheid en exoneratie
  • overschrijding bouwtermijn
  • meer- en minderwerk
  • (verborgen) gebreken

Direct vrijblijvend advies

Misschien heeft u een vraag over het bouwrecht die we niet benoemd hebben. Bel of mail ons toch gerust, want we kunnen u ongetwijfeld verder helpen met een verhelderend advies over wat voor u de meest handige vervolgstap is.

 

telefoonnummer:       0513 – 820 820 – vraag naar onze bouwrechtadvocaat Jelke Jelsma

e-mailadres:               info@ariebrinkadvocaten.nl