Arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer

Arbeidsrecht is een breed en complex rechtsgebied, dat gaat over de verhouding tussen werkgever en werknemer. Ooit, in de tijd van de industrialisatie (eind 1800) was de verhouding tussen werkgever en werknemer verre van gelijkwaardig. Lange werkdagen, lage lonen, onveilige en onhygiënische werkomstandigheden, het kon allemaal.

Uit deze omstandigheden is het arbeidsrecht ontstaan, om de positie van de werknemer te verbeteren. Tegenwoordig is de verhouding tussen werkgever en werknemer een stuk gelijkwaardiger en zijn veel arbeidsrechtelijke kwesties geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW). Toch voorziet het BW niet overal in; daarvoor is het arbeidsrecht te breed en te gecompliceerd. Daarom raadplegen onze advocaten regelmatig jurisprudentie: rechterlijke uitspraken die een nieuwe regel creëren als de wet onvolledig of onduidelijk is.

Arbeidsconflict? Onze arbeidsrechtadvocaat helpt u om een oplossing te vinden

Als werkgever of werknemer is het niet makkelijk om de weg te vinden in het woud van arbeidsrechtwetten en -regels. Dus als u onverhoopt in een arbeidsconflict bent beland, dan heeft u een specialist nodig. Iemand met ervaring, die precies weet hoe het arbeidsrecht in elkaar steekt en welke jurisprudentie uitkomst biedt in uw zaak. Gelukkig hebben wij een gedreven specialist arbeidsrecht in dienst, die u graag ondersteunt op – onder meer – de volgende gebieden:

  • disfunctioneren
  • concurrentiebeding/relatiebeding
  • ontslag op staande voet
  • Wet arbeidsmarkt in Balans
  • arbeidsovereenkomsten
  • bedrijfsreglementen
  • overgang van onderneming

Direct vrijblijvend advies

Misschien heeft u een vraag over een arbeidsrechtelijke kwestie die hierboven niet genoemd is. Bel of mail ons toch gerust, want net zoals niet álle situaties opgenomen kunnen worden in het BW, zo kunnen wij niet álle mogelijke arbeidsconflicten en specifieke vragen opnemen op onze website.

telefoonnummer:       0513 – 820 820 – vraag naar onze arbeidsrechtadvocaat Jan Bos

e-mailadres:               info@ariebrinkadvocaten.nl