Als verhuurder kunt u te maken krijgen met een huurder die zijn betalingsverplichting niet nakomt. Wij hebben ruime ervaring met het incasseren van openstaande. Wij zullen altijd proberen uw kosten op de huurder te verhalen, aangezien de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening komen van de huurder.

Als een huurwoning gebreken vertoont en u als huurder komt er  met de verhuurder niet uit, dan bent u wellicht geneigd te stoppen met het betalen van de huur. Dat is in het algemeen onverstandig en kan leiden tot grote problemen, zoals het eindigen van de huurovereenkomst, gevolgd door een ontruiming. Het is verstandig om u vroegtijdig te laten adviseren. Wij kunnen u tevens adviseren ingeval het gehuurde gebreken vertoont, zoals bijvoorbeeld een lekkage.

Elke huurovereenkomst kent zijn eigen wettelijke regels die bepalen hoe een huurovereenkomst eindigt. De wetgever maakt een onderverdeling in woonruimte, middenstandsbedrijfsruimte (7:290 BW) en overige bedrijfsruimte (7:230a BW). Een huurovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. Afhankelijk van deze regels kunnen wij de huurovereenkomst opzeggen, met wederzijds goedvinden beëindigen of (gerechtelijk) ontbinden. Wij kunnen voor u vaststellen welke regels van toepassing zijn en op welke wijze wij de huurovereenkomst voor u kunnen beëindigen.

Het komt voor dat een huurder na het beëindigen van een huurovereenkomst niet vrijwillig vertrekt. Een verhuurder mag, zelfs als de huurovereenkomst is geëindigd, niet zomaar tot ontruiming overgaan. Hiervoor is tussenkomst van een rechter noodzakelijk. Wij behartigen met grote regelmaat de belangen van zowel huurders als verhuurders. Daar waar spoed geboden is, zullen wij in kort geding een ontruiming vorderen dan wel een ontruiming aanvechten.

Onze advocaten zijn u graag van dienst. Neem voor een vrijblijvend advies over kwesties met betrekking tot huurrecht direct contact op met 0513 – 820820 of mail naar info@ariebrinkadvocaten.nl.