Een bouwproces is een mooi, maar complex proces. Voor alle partijen is het belangrijk dat de te maken afspraken zorgvuldig, volledig en duidelijk op papier komen. Arie Brink Advocaten adviseert met regelmaat met betrekking tot de totstandkoming van (complexe) overeenkomsten. Onder het mom ‘een goed begin is het halve werk’ kijken wij graag in de aanloopfase van het proces met u mee.

Het meer- en minderwerk levert in bijna alle gevallen (juridische) discussie op. Vallen die ‘extra’ werkzaamheden nou wel of niet binnen de overeenkomst. Wellicht nog wel belangrijker is de vraag hoe deze discussie in de toekomst kan worden voorkomen of beperkt. De specialisten binnen Arie Brink Advocaten kunnen u bijstaan met betrekking tot de beantwoording van deze vraagstukken.

Er ontstaan vaak vragen over de oplevering in verband met eventueel verbeurde boetes. Hoe moet er worden opgeleverd en welke termijnen en formaliteiten moeten daarbij in acht worden genomen? Hoe moet u omgaan met bij de oplevering geconstateerde gebreken en binnen welke tijd moeten die worden hersteld? Wij kunnen u op dit vlak adviseren.

Onze advocaten zijn u graag van dienst. Neem voor een vrijblijvend advies over kwesties met betrekking tot bouwrecht direct contact op met 0513 – 820820 of mail naar info@ariebrinkadvocaten.nl.