Alie Akkerman

Als enthousiaste administrateur/financial controller is het mijn ambitie om de hele planning- en controlcyclus adequaat te ondersteunen. Zo kan Arie Brink Advocaten voor de korte, maar zeker voor de lange termijn een bijdrage leveren aan de maatschappij. Oog hebben voor de klant, maar ook voor efficiency, effectiviteit en kwaliteit brengt dat continue verbeteren verweven is in al mijn werkzaamheden.