Algemene voorwaarden

Arie Brink Advocaten is de handelsnaam van Brink & Brink B.V., statutair gevestigd te Heerenveen en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 01086808. Alle opdrachten worden verricht krachtens overeenkomst van opdracht, waarop de Algemene Voorwaarden van Arie Brink Advocaten van toepassing zijn. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.